Walk Rally

walk rally

กิจกรรมที่สวนบัวรีสอร์ทสำหรับ 30 – 100 คน 5 ฐาน

# A-team # แมงมุมขนไข่
# ปิดตาแทงโป่ง # ลำเลียงลูกกอล์ฟ # กู้ระเบิด

กิจกรรมที่สวนบัวรีสอร์ทสำหรับ 100 – 200 คน 10 ฐาน

# A-team # แมงมุมขนไข่ # ปิดตาแทงโป่ง
# ลำเลียงลูกกอล์ฟ # กู้ระเบิด # สามัคคีอุด
# หาสมบัติ # หรรษาพาเพลิน # ห่วงหรรษา
# เพื่อความสำเร็จ

**ฐานกิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า**

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail